Địa điểm miễn phí

Tổ chức sinh nhật, họp lớp, đào tạo, chia sẻ kiến thức cần địa điểm miễn phí đầy đủ máy chiếu và âm thanh.

Đăng Ký

Bán hàng liên kết

Tổ chức trải nghiệm và mang giá trị sản phẩm, dịch vụ tới 1 triệu khách hàng Question dCafe

Đăng Ký

Huấn luyện 0 đồng

Bán hàng, marketing, quản lý shop chuyên nghiệp sau 18 tháng cùng học viện Real Academy

Đăng Ký

Chung tay từ thiện

Chung tay từ thiện cho đi kiến thức, kĩ năng, thái độ sống hoặc các bữa cơm tới những người còn vất vả
Đăng Ký

Sự kiện sẽ bắt đầu sau:

12
Ngày
01
Giờ
52
Phút
52
Giây

Khách mời tiêu biểu:

Bùi Quang Thanh

Nhà thơ - Nhà báo

Reviewer Dương Dê

Reviewer Dương Dê - Một trong những reviewer hàng đầu trong linh vực công nghệ.

Nhóm nhảy Wonder Girl

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC OFFLINE

CRM form will load here